top of page

What if... ?

Suddenly an old grief took over me. A grief I have not been aware that I have carried, but which came to the surface, despite the...

Hva om… ?

Plutselig tok en gammel sorg over meg. En sorg jeg ikke har vært klar over at jeg har båret på, men som jeg lot komme til overflaten, på...

Quarantine Girl

I have previously written a post, where I wrote that there was a lot I had to sort out now that I am home. I have already taken action in...

Karantenejenta

Denne uka har det skjedd mer enn jeg hadde regnet med. Tidligere har jeg skrevet i et innlegg, at det var en del jeg var nødt til å ordne...

Home again

It's been a while since I last wrote a post, but I can start by telling you about my painting that I had been working on for a few...

Hjemme igjen

Det har gått i ett siden forrige gang jeg skrev et innlegg, men jeg kan jo begynne med å fortelle dere om maleriet mitt som jeg hadde...

Blog: Blog2
bottom of page